hypnosterapeut Maria Fredholm

Jag ska berätta lite kort om hur våra sinnen fungerar. Våra sinnen har tre delar

  • Det medvetna
  • Det undermedvetna
  • Det omedvetna

Jag brukar jämföra dessa sinnen med en dator, likheterna är många.

Ramminnet = det medvetna sinnet .

Detta är vårt svagaste sinne, ändå använder vi det hur mycket som helst. En del använder det så mycket att dom blir utmattade och utbrända. Det är trögt och kommer alltid försent och representerar max 5 % av vår dagliga aktivitet. Detta är sinnet som håller reda på vardagliga detaljer som t ex namn och telefonnummer, även dagliga sysslor som att borsta tänderna, gå och lägga sig, äta osv. Vi är inte födda med det medvetna sinnet utan det är ett inlärt sinne. Den medvetna inlärningen börjar vid 5-6 års ålder, tiden innan kallar jag för nedladdningsperioden.

Om vi jämför det medvetna sinnet med ramminnet på en dator, så är det datorns arbetsminne och de håller bara igång det programmet som behövs för stunden. När det inte behövs längre kopplas det ifrån och detta minne är väldigt litet. Det medvetna sinnet är människans arbetsminne.

Jämför man ramminnet i storlek med hårddisken (det undermedvetna) ser man väldigt snart hur stor skillnaden är. Samma gäller människan, det undermedvetna sinnet är en miljon gånger starkare.