hypnosterapeut Maria Fredholm

 

Vad händer under och efter en session ?

Hur du kan komma att uppleva en session i hypnoterapi.

Syftet är att frigöra känslor, som fram till nu på olika sätt utgjort hinder för dig.

Frigörelsen ger dig en fantastisk möjlighet att börja leva ett gott och mera värdefullt liv.

Intressant att veta är, att våra känslor,  tankar  och handlingar till största del styrs av vårt undermedvetna sinne.

Det innebär att, när en sedan länge lagrad, bortträngd, låst känsla släpper, så finns ingenting kvar att utföra, som förknippats med denna känsla.

Man kan jämföra med en dator. Om du radera all text som du skrivit i ett Words dokument så kan programmet Microsoft Words inte läsa detta dokument på annat sätt än ett tomt dokument, alltså inget händer.

På samma sätt är det med oss människor. Vi reagerar på den programmerade information, som vi lärt in genom livet.

Vi är inte födda med tanken, utan känslor omsätts i tankar. Att tänka är en medveten handling, som  styrs av våra känslor. Du känner säkert igen uttrycket " jag får känna efter och tänka till, innan jag tar ställning ". Dvs, jag känner efter, innan jag ger mitt svar.

Jag vill faktiskt hävda, att allting är kopplat till en känsla.

Som små barn kände vi oss fram, tills vi lärde oss utföra, det vi ville på gott eller ont.

Ju mindre medveten tankeaktivitet, ju snabbare inprogrammering.

Barn lär sig ju därför så fort. Dom ger sig med fantasirik inlevelse spontant och öppet in i olika upplevelser.

För att summera, så kan enligt hypnoterapins filosofi, ingen handling utföras, när känslokopplingen är borta!

En klient. som varit i terapi  på grund av

spindelfobi, kan oftast inte förstå, vad som hänt.

Helt plötsligt kan klienten inte längre känna någon rädsla, inte ens om du håller en spindel framför henne/honom.

Men detta är inte konstigt. Allting som vårt undermedvetna sinne utför, sker med koppling till känslan.

Allting, som vårt medvetna sinne utför, sker med koppling till det, som vi tror på.

När det undermedvetna sinnet inte längre har den aktuella känslan kvar, så har det ju

heller ingenting att utföra och det tar lite tid för vårt medvetna sinne, att vänja sig vid den nya situationen.

Alltså, det bästa av allt! När en låst känsla har släppt, så kan handlingen inte utföras längre!

Ditt medvetna sinne gör nu allt, som står i dess makt, för att finna en rationell och analytisk förklaring.

Du har levt med ditt utvecklade medvetna sinne sedan ca 5-6 års åldern, och blivit inlärd att lita till detta.

När vi träffas, kommer jag att berätta för dig, om hur du kan använda ditt medvetna sinne till din fördel.

Det är så att bortträngningar kommer fram och att spänningar, som länge byggts upp i kroppen släpper sitt krampaktiga grepp. Det är precis som att släppa ut luften ur en ballong.

Inledningsvis kan upplevelsen av tomhet kännas, men den försvinner i takt med att den fylls med allt nytt, som nu har möjlighet att komma in.

Detta sker just för att ditt medvetna sinne behöver tid för att anpassa sig.

Se det som att ditt undermedvetna har hållit dig i ett krampaktigt grepp. När nu denna "gamla kompis" försvinner, så känns det för ditt medvetna sinne som om någonting fattas, just för att det medvetna sinnet ofta behöver lite tid på sig för att förstå.

När så skett, visar sig resultatet, vilket bidrar till att självkänsla och insikt mm ökar.