hypnosterapeut Maria Fredholm

Vad är NGH? 

NGH

National Guild of Hypnotists är Världens största organisation. 1950 fick en grupp hypnotisörer, ledd av dr. Rexford L.North, chef för Hypnos Center i Boston, Massachusetts, en idè att bilda en nationell medlemsorganisation rörande hypnos. Med dr. North vid styret lanserades nationella sällskapet för hypnotisörer officiellt våren 1951 och inom kort, bildades lokalavdelningar i många större amerikanska och kanadensiska städer. 

Under dessa sextio år har organisationen bidragit till ett stort utbyte av idèer, vänskap, förtroende och samverkan mellan praktiserande läkare, vilka samtidigt främjar och försvarar sin vetenskapliga yrkesverksamhet och hypnosfilosofin.

Måttot sen 1950-51 har varit, att nationella sällskapet för hypnotisörer ska framstå som ett öppet forum för fritt utbyte av idèer rörande hypnos.